Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Yayımlanan açık erişimli, uluslararası akademik bir dergidir.
 • Dergide araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, vefayat notu kategorilerinde çalışmalar yayımlanır.
 • Dergiye Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılar kabul edilir.
 • Yazıların, İlahiyat alt alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir.
 • Dergide tercüme makale yayını yapılmamaktadır.
 • Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın periyodundan 3 ay önce (Haziran sayısı için 15 Mart, Aralık sayısı için 15 Ağustos), diğer kategorilerdeki yazıların ise yayın tarihinden 2 ay önce (Haziran sayısı için 15 Nisan, Aralık sayısı için 15 Eylül) gönderilmiş olması gerekmektedir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi intihal taraması (turnitin-iThenticate), ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerini sırasıyla işletilir.
 • Tüm yazılar alan uzmanları tarafından ön-değerlendirme ve hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Yazıların yayımlanması bu hakemlerin onayına bağlıdır ve yazarlar kendilerinden istenildiği takdirde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
 • Ön-değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gündür. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilmektedir.
 • Gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır. Yazı göndereceklerin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi’ni okuması beklenir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayımlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayımlanması mümkündür ve bu hususta Editörler Kurulu’nun kararı geçerlidir.
 • Editörler Kurulu üyeleri, kendi yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın süreçlerine tabidirler.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazıların yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle hangi kategoride olursa olsun yazıların ilk başvurusunda, Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’nin usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Yazıların dergiye ulaştırılması öncesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’nin incelenmesi, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 11 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, sola hizalanmış ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” şeklinde tanımlanmış olması beklenir.
 • Dergide atıf sistemi olarak Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography formatı kullanılmaktadır. Gerek alıntılamalarda gerekse bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manuel of Style’da belirtilen yazım kuralları ve formatını takip etmelidir (internet adres: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Arapça ifadelerin Türkçe yazılışı ile ilgili olarak TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) tarafından benimsenen imla esasları uygulanmaktadır.
 • İnternet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresleri, son erişim vakti ile birlikte eksiksiz olarak gösterilmelidir.
 • Dergide tam transliterasyon sistemi uygulanmaktadır; bu nedenle yazıların hakem değerlendirmeleri sonrasında Yayın Rehberi dikkate alınarak transliterasyonunun yapılması beklenir. Oluşabilecek eksiklikler veya yanlışlıklar, Editörler Kurulu tarafından editöryal okuma sürecinde giderilir.

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi Dergisi tarafından en son 21.08.2020 14:40:09 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi Dergisi

HIZLI ERİŞİM