Amaç ve Kapsam

Amaç

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (MÜİFD) yılda iki kere yayımlanan, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yeni çalışmaları teşvik eden ve kör hakemlik sistemini uygulayan uluslararası akademik bir dergidir. 1963 yılında yayın hayatına başlamıştır ve Türkiye’de ilahiyat alanında en köklü ve itibarlı akademik platformlardan birisi olarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Derginin öncelikli amacı, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında gerçekleştirilmiş nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek olmaktır. Bu bağlamda ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oluşmuş mevcut bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolaylıkla ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedefleyen MÜİFD açık erişime sahiptir. Derginin tüm sayılarındaki yazılara web sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişim mümkündür. Yazılar herhangi bir üyelik gerekmeksizin PDF formatında indirilebilir. Yazarlardan hiçbir şekilde ve gerekçeyle ücret talep edilmez.

 

Kapsam

MÜİFD benimseyip ilan ettiği yayın ilkeleriyle uyumlu olarak üretilmiş akademik bilginin her formatına alan açmaktadır. Bu kapsamda araştırma makalesinin yanı sıra araştırma notu, kitap ve toplantı değerlendirmesi ve vefayât notu gibi farklı yazı türlerini de değerlendirmeye almaktadır. MÜİFD’de İlahiyat Fakültesi’nde mevcut bütün çalışma alanlarıyla ilgili Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır. Bu alanların listesi şöyledir:

  • İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kıraat
  • Felsefe: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık
  • Tarih: Dinler Tarihi, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Sanat Tarihi
  • Edebiyat: Türk-İslam Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı
  • Beşeri Bilimler Alanı: Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dini Musiki

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi Dergisi tarafından en son 21.08.2020 14:29:16 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi Dergisi

HIZLI ERİŞİM